Информация за Българите в Лондон https://www.londonbg.info Актуална и полезна информация за Българите в Лондон Thu, 18 Jan 2018 13:00:25 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 NEW MOVIE TRAILERS 2018 | Weekly #2 https://www.londonbg.info/new-movie-trailers-2018-weekly-2/ Thu, 18 Jan 2018 13:00:25 +0000 https://www.londonbg.info/?p=28805 movieRed Sparrow 02:33 Black Panther 04:03 Altered Carbon 06:15 Beirut 08:44 Maze Runner 3 10:18...]]> movie

Red Sparrow 02:33 Black Panther 04:03 Altered Carbon 06:15 Beirut 08:44 Maze Runner 3 10:18 Blockers 12:47 Teen Titans Go! To The Movies 14:07 Ghost Stories 16:06 Walk Like A Panther 18:11 The Vanishing of Sidney Hall 20:34 Breaking In 23:00 Traffik 25:27 Tully 26:58 Show Dogs 28:54 Cold Skin 31:26 The Strangers 2 33:28 Victor Crowley

]]>
Митнически забрани и ограничения https://www.londonbg.info/mitnicheski-zabrani-i-ogranicheniya-3/ https://www.londonbg.info/mitnicheski-zabrani-i-ogranicheniya-3/#respond Thu, 18 Jan 2018 11:00:23 +0000 http://www.londonbg.info/mitnicheski-zabrani-i-ogranicheniya-3/ Внимание! Тази информация е взета изцяло от сайта на Информационния митнически портал Митнически забрани и...]]>

Внимание! Тази информация е взета изцяло от сайта на Информационния митнически портал

Митнически забрани и ограничения

Местни физически лица могат да внасят или изнасят до 8000 лв. или тяхната равностойност във валута без деклариране, от 8001 лв. до 25000 – след тяхното деклариране с валутна митническа декларация. При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени задължения.
Чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят левове и валута до 8000 лв. без деклариране и от 8001 лв. до 25000 лв – след деклариране и доказване на основанието за придобиването им. Те декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, когато тяхната стойност надвишава размера на внесената и декларирана валута.

Митническите органи отнемат в полза на държавата недекларирана чужда валута и левове в наличност, както и изнасяни суми над 25000 лв без разрешение от страна на властите в страната.

Износът и вносът на валута и левове с пощенски пратки у нас е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана обаче не се отнася за БНБ и за търговските банки.

Внасянето и изнасянето на скъпоценни камъни и благородни метали от местни и чуждестранни физически лица се урежда от министъра на финансите и е свободно в следните размери:
– злато и платина в необработен и полуобработен вид – до 37 грама
– бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 грама
– сребро в необработен и полуобработен вид, както и бижута – до 300 грама

Внасянето и изнасянето от местни и чуждестранни физически лица на благородни метали и скъпоценни камъни над посочените размерите, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в този списък, се декларират за целите на Валутния закон по реда на чл.14 (с валутна митническа декларация).

По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Недекларираните благородни метали и скъпоценни камъни се отнемат в полза на държавата. Забранява се вноса и износа им чрез пощенски пратки, с изключение на пратки с обявена стойност. И тук забраната не важи за БНБ и за търговските банки.

Износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, както и на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях е регламентиран в Наредба №10/16.12.2003 г. на МФ.

Всеки пътник има право да пренася в личния си багаж:
– стоки с нетърговски характер за лично и семейно ползване на обща стойност непревишаваща 100 EUR;
– до 200 бр. цигари, 100 бр. пурети или 50 бр. пури;
– до 1 литър спиртни напитки с алкохолно съдържание над 22% и общо 2 литра с алкохолно съдържание под 22%, в това число пенливи и ликьорни вина;
– 500 гр. кафе или 200 гр. екстрат от кафе;
– 100 гр. чай или 40 гр. екстракт от чай;
– 50 гр. парфюми и 250 гр. тоалетна вода;
– лекарства и тоалетни принадлежности, съответстващи на личните нужди.

Повече информация, относно изискванията на митническите администрации на някои държави за преминаване през териториите им, може да откриете тук…

Всяко внасяне и изнасяне на определени стоки на територията на Република България, визирани в международни договори, по които тя е страна, се извършва при спазване изискванията на тези договори.

Сделки със стоки, посочени в ПМС 233/2000 г. и имащи за цел внос, износ или реекспорт, подлежат на разрешение или регистрация в компетентно за случая държавно ведомство. За целта ведомството издава Удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки по образец.

На такъв режим подлежат следните видове стоки:
– ядрен материал, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения;
– барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско предназначение;
– ловно и спортно оръжие, газови и сигнални пистолети, револвери и боеприпаси за тях, оптични мерници, лазерни прицели, газов спрей (при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба);
– застрашени видове от дивата флора и фауна, включени във Вашингтонската конвенция по международна търговия;
– въвеждане на видове, чужди за флората и фауната на Република България, за развъждане и отглеждане при спазване на Закона за защита на природата и Закона за опазване на околната среда;
– въвеждане на полиграфическа продукция за публично предлагане;
– въвеждане на материали за растителна защита;
– внос на лекарства за хуманната медицина;
– внос на ветеринарно-медицински препарати;
– внос на азбест, азбестови суровини и азбестосъдържащи материали и изделия;
– износ и реекспорт на произведения на изкуството и предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност, както и на музейни природни образци;
– износ и реекспорт на диви растения и на части от тях, вкл. култивирани, на лишеи и мъхове;
– износ и реекспорт на диворастящи гъби, вкл. култивирани;
– износ и реекспорт на диви животни и на части от тях, миди, морски и сухоземни охлюви, жаби, вкл. отглеждани във ферми;
– износ и внос на жив дивеч и генетичен материал от него, както и при износ на ловни трофеи, паднали дивечови рога и дивечови продукти;
– при въвеждане, директен транзит, износ и реекспорт на военна и специална продукция и на стоки и технологии с възможна двойна употреба – трябва да се спазват изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;
– въвеждане, износ и реекспорт на упойващи и психотропни вещества, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
– въвеждане, износ и реекспорт на контролирани химически вещества, използвани в производството на упойващи и психотропни вещества;
– въвеждане, износ и реекспорт на стоки по междуправителствени спогодби и протоколи;

]]>
https://www.londonbg.info/mitnicheski-zabrani-i-ogranicheniya-3/feed/ 0
Mail Rail: A first ride on the secret subway https://www.londonbg.info/mail-rail-a-first-ride-on-the-secret-subway/ https://www.londonbg.info/mail-rail-a-first-ride-on-the-secret-subway/#respond Thu, 18 Jan 2018 07:00:49 +0000 https://www.londonbg.info/?p=26147 We took a ride along an abandoned post office railway beneath Clerkenwell, now opening as...]]>

We took a ride along an abandoned post office railway beneath Clerkenwell, now opening as a major visitor attraction. The ride follows on from our previous visit in 2014 before work commenced

]]>
https://www.londonbg.info/mail-rail-a-first-ride-on-the-secret-subway/feed/ 0
Self Assessment Top Ten Excuses https://www.londonbg.info/self-assessment-top-ten-excuses/ https://www.londonbg.info/self-assessment-top-ten-excuses/#respond Wed, 17 Jan 2018 22:00:57 +0000 http://www.londonbg.info/?p=21962 The deadline to submit your Self Assessment return is 31 January – but not everyone...]]>

The deadline to submit your Self Assessment return is 31 January – but not everyone makes that deadline on time. This video shows some of the most creative excuses people have given for submitting a late return.

 

]]>
https://www.londonbg.info/self-assessment-top-ten-excuses/feed/ 0
Издаване на лична карта https://www.londonbg.info/izdavane-na-lichna-karta-7/ Wed, 17 Jan 2018 21:00:19 +0000 http://www.londonbg.info/izdavane-na-lichna-karta-7/

Издаване на лична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на лична карта е необходимо да бъде представена предходна лична, ако такава е издавана. При подаване на заявление за издаване на първа лична карта, загубена или открадната лична карта се представя паспорт. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.
При подаване на заявления за лична карта на лица между 14 и 18 е необходимо личното присъствие на поне на един родител и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови
устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:
1. личните данни, вписани в заявлението;
2. информация за приложените документи;
3. подписа;
4. снимката и
5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на лична карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което .......към цялата статия

]]>

Издаване на лична карта

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

При подаване на заявление за издаване на лична карта е необходимо да бъде представена предходна лична, ако такава е издавана.

При подаване на заявление за издаване на първа лична карта, загубена или открадната лична карта се представя паспорт. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.

При подаване на заявления за лична карта на лица между 14 и 18 е необходимо личното присъствие на поне на един родител и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

В дипломатическото или консулско представителство, в което има техническа възможност, консулското длъжностно лице, при приемане на заявлението, заснема с цифрови устройства подписа, лицето и пръстовите отпечатъци на заявителя.

При приема на заявлението консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:
1. личните данни, вписани в заявлението;
2. информация за приложените документи;
3. подписа;
4. снимката и
5. пръстовите отпечатъци на заявителя и регистрира заявлението

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. В случай, че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.

След издаване на лична карта от МВР, тя се изпраща чрез МВнР до дипломатическото или консулско представителство, което …….към цялата статия

Източник: БГ Вестник

]]>
A Ratings Scale For Packed Tube Carriages https://www.londonbg.info/a-ratings-scale-for-packed-tube-carriages/ https://www.londonbg.info/a-ratings-scale-for-packed-tube-carriages/#respond Wed, 17 Jan 2018 20:00:25 +0000 http://www.londonbg.info/?p=21854 Surely there’s some kind of scale for measuring how packed a tube carriage is? There...]]>

Surely there’s some kind of scale for measuring how packed a tube carriage is? There is now – we’ve just invented it!

]]>
https://www.londonbg.info/a-ratings-scale-for-packed-tube-carriages/feed/ 0
Критикуваното от Тръмп ново посолство на САЩ във Лондон отвори врати https://www.londonbg.info/kritikuvanoto-ot-trmp-novo-posolstvo-na-sashh-vv-london-otvori-vrati/ Wed, 17 Jan 2018 19:00:03 +0000 https://www.londonbg.info/?p=28813 Новото посолство на САЩ във Великобритания, описвано от президента на Съединените щати Доналд Тръмп като...]]>

Новото посолство на САЩ във Великобритания, описвано от президента на Съединените щати Доналд Тръмп като “лоша сделка”, официално отвори врати на церемония в Лондон, съобщава USA Today.

През миналата седмица Тръмп обяви, че е отменил планирана визита в Лондон, защото не иска да реже лентата за откриването на високотехнологичната сграда, която е за 1,2 милиарда долара.

Британски медии обаче съобщиха, че причината американският лидер да не пристигне в Лондон може да е свързана с предупрежденията за големи протести срещу Тръмп.

Посолството е преместено от Mayfair в Централен Лондон, където беше от 1960 г., в Nine Elms – бивша индустриална зона на южния бряг на река Темза.

Ууди Джонсън, посланик на САЩ във Великобритания, заяви, че преместването на посолството е необходимо заради допълнителни мерки за сигурност след 9/11.

Представители на американската администрация увериха, че пълното финансиране на новата сграда не е от данъкоплатците, а от продажбата на друг американски имот в Англия.

Джонсън увери, че американските данъкоплатци не са платили “нито един цент”.

]]>
Зулейка направи Despacito по-красив и гледан https://www.londonbg.info/zulejka-napravi-despacito-po-krasiv-i-gledan/ https://www.londonbg.info/zulejka-napravi-despacito-po-krasiv-i-gledan/#respond Wed, 17 Jan 2018 18:00:04 +0000 https://www.londonbg.info/?p=25698 За много от нейните почитатели истинската причина Despacito на певците от Пуерто Рико Луис Фонси...]]>

За много от нейните почитатели истинската причина Despacito на певците от Пуерто Рико Луис Фонси и Деди Янки да е най-слушаното парче това лято е именно неустоимата Зулейка Ривера.

Заради клипа към песента тъмнокосата пуерториканка стана популярна в цял свят – много повече от времето, когато е коронясана за “Мис Вселена 2006”.

Видеото на Despacito в Youtube има над 2,2 милиарда гледания и 12 милиона харесвания, което го прави осмото най-гледано в класацията на музикалния портал.

Коя е тази красавица, по която въздишат Луис Фонси и Деди Янки в музикалното си видео?

Годината е 2006-а. На поредното издание на един от трите най-престижни конкурси за красота – “Мис Вселена”, двадесет полуфиналистки са избрани за тура по бански костюми, първият от финалния етап, разказва 24 часа.

18-годишната Зулейка е облечена във вечерен тоалет на пуерториканския дизайнер Карлос Алберто – рокля, която и до днес е приемана за една от най-впечатляващите, представяни някога на “Мис Вселена”. Последният зададен въпрос към нея е отправен от миналогодишната победителка в конкурса Натали Глебова и гласи: Какво е твоето определение за успех?

Когато журито обявява победителката и нейните подгласнички, Зулейка се превръща в собствената си дефиниция за успех. Така мечтата ѝ се превръща в реалност и тя става най-младата Мис Вселена от 2003-а насам и петата пуерториканка, която печели титлата. Около 20 минути след коронясването Ривера припада и се налага да бъде изнесена от бодигард. Официалната версия е, че припадъкът се дължи на изтощение и дехидратация, но истината е, че вечерната рокля е толкова тежка, че Зулейка просто не може да диша.

Преди конкурса нейните сънародници мислели, че Ривера отстъпва по красота на предишните кралици на красотата от Пуерто Рико, които са с преобладаващи европейски черти. Високата 1,75 метра девойка с тъмни очи и дълга тъмнокестенява коса е с ясно изразени смесени черти, от африканско, индианско и европейско наследство. Може би затова и отказва да се определи като представител само на една раса.

След спечелването на титлата Зулейка започва следването си в едно от най-престижните филмови училища, Нюйоркската филмова академия. Предложенията за работа не закъсняват и Зулейка получава покана от най-популярната медийна компания в Латинска Америка, “Телевиса”. Така 19-годишната Ривера става актриса и водеща в Мексико. Дебютът ѝ е в теленовелата “Сладка тайна” през 2007-а, следват роли в сериалите “Някой те наблюдава”, “Аврора”, “Росарио”.

През 2010 пуерториканската красавица започва връзка с професионалния баскетболист Хосе Хуан Бареа, от когото две години по-късно ражда момченце, Себастиан Хосе Ривера. През април 2013-а двойката се разделя след дълги опити на актрисата да спаси връзката им.

След раздялата с Бареа Мис Вселена 2006 има няколко краткотрайни връзки, но не обича да ги коментира пред медиите. По-рано тази година тя заяви, че не се намира в романтични отношения с никого и че щастието ѝ не се определя от мъжа до нея.

“Трябва да търсите щастието в самите себе си”, посъветва тя и каза, че се чувства пълноценна и жизнерадостна жена. Въпреки това Зулейка е категорична, че остава отворена за възможности и не затваря вратите на любовта.

По публикацията работи: Мария Захариева

]]>
https://www.londonbg.info/zulejka-napravi-despacito-po-krasiv-i-gledan/feed/ 0
Риана с ново гадже – саудитски милионер https://www.londonbg.info/riana-s-novo-gadzhe-sauditski-milioner/ https://www.londonbg.info/riana-s-novo-gadzhe-sauditski-milioner/#respond Wed, 17 Jan 2018 17:00:48 +0000 https://www.londonbg.info/?p=25252 29-годишната певица бе уловена с нов мъж до себе си. Риана, за която скоро се...]]>

29-годишната певица бе уловена с нов мъж до себе си.

Риана, за която скоро се коментираше, че е качила килограми след раздялата си с рапъра Дрейк, е заснета от папараци в луксозна вила в Испания с мистериозен мъж.

Феновете и в социалните мрежи дори пуснаха хаштаг #RihаnnaHasAManParty, за да отпразнуват новото увлечение на любимката си.

Самоличността на новото гадже обаче бе разкрита бързо и това е Хасан Джамил – саудитски бизнесмен, чието семейство държи правата на Тойота в Саудитска Арабия.

Той и 29-годишната звезда изглежда, че си прекарват чудесно. Двамата са заедно в басейн, пият шампанско и сияят.

Името на Джамил по-рано се свързваше с Наоми Кембъл, тъй като двамата бяха засечени на фестивал в Лондон миналата година.

]]>
https://www.londonbg.info/riana-s-novo-gadzhe-sauditski-milioner/feed/ 0
MAZE RUNNER 3: The Death Cure https://www.londonbg.info/maze-runner-3-the-death-cure/ Wed, 17 Jan 2018 13:00:58 +0000 https://www.londonbg.info/?p=28798 Thomas leads his group of escaped Gladers on their final and most dangerous mission yet....]]>

Thomas leads his group of escaped Gladers on their final and most dangerous mission yet. To save their friends, they must break into the legendary Last City, a WCKD-controlled labyrinth that may turn out to be the deadliest maze of all. Anyone who makes it out alive will get answers to the questions the Gladers have been asking since they first arrived in the maze.

]]>