Начало BG Лондон Избори 2016 във Великобритания

Избори 2016 във ВеликобританияКатегория BG Лондон | 2016/09/30 at 12:25 PM | 190
Коментари ->> Добави Коментар
Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на интернет страницата на ЦИК в рубрики „Избори за президент и вицепрезидент“ и „Национален референдум“, подрубрики „Гласуване извън страната“ е достъпна възможността на избирателите/гласоподавателите за подаване на електронно заявление за гласуване извън странатаТУК.Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено и чрез писмено заявление по образец(Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава – ТУК.

Срокът за подаване на заявленията за гласуване извън страната е до 11 октомври 2016 г. включително, като за заявленията, които се подават по електронен път, срокът е 24,00 ч. българско време.

Съобщение във връзка с предстоящите на 6 ноември 2016 г. президентски избори и национален референдум 
Във връзка с предстоящите на 6 ноември 2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум Посолството на Република България в Лондон информира, че при желание за подпомагане работата по подготовката и провеждането на изборите,  представители, групи и организации на българската общност в Обединеното кралство могат да се свържат с посолството за обсъждане на евентуално сътрудничество на тел. 020 7581 3144 и  e-mail:s.deboer@bgembassy.plus.com, както и чрез фейсбук страницата на посолството.

Информация за гласуване извън страната

С Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на НС, обн. в ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г. и съответно Указ № 279 от 8 август 2016 г., обн. ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г., на 6 ноември 2016 г. са насрочени:

Ι. Избори за президент и вицепрезидент на републиката,
ΙΙ. Национален референдум с въпроси:
1. „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,
2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“,
3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?”.

В съответствие с Изборния кодекс, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) №3460-ПВР/НР от 09.09.2016 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.:

Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент, имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

Гласуването в чужбина  се провежда в избирателни секции в дипломатическите и консулски представителства (ДКП) на РБ и извън тях, при условията, обявени с Решение на ЦИК № 3459-ПВР/НР от 09.09.2016 . Общият брой на избирателните секциив една държава, не може да надвишава 35.

Българските граждани в чужбина, които имат избирателно право и желание да гласуват, могат да заявят това не по-късно от  11 октомври 2016 г.  

Заявление за гласуване извън страната може да бъде направено по един от двата начина чрез:

1.      Електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия – ТУК , следвайки указанията.
В електронното заявление е предвидена възможност да се посочва ново място за гласуване. Проверката на електронните заявления се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

2.      Писмено заявление, по образец, което може да се изтегли от сайта на ЦИК  – ТУК.
Всеки избирател, който желае да гласува, подава и подписва саморъчно отделно заявление. То се подава лично в дипломатическо или консулско представителство (ДКП) на Република България или се изпраща по пощата, или чрез куриерска услуга на адреса на ДКП, като пощенското клеймо трябва да е най-късно от  11 октомври 2016 г. С един плик могат да бъдат изпратени повече от едно заявления, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратени по електронната поща сканирани заявления не са валидни.

ЦИК извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 14 октомври 2016. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултатите от проверката.

Постъпилите заявления се публикуват на интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Подадените електронни и писмени заявления служат за определяне броя и местата на избирателните секции в съответната държаваи съставянето на избирателните списъци.

ЦИК определя местата, в които ще се образуват секциии броя на избирателните секции във всяко място, не по-късно от 15 октомври. Самото образуване на секции става със заповед на ръководителя на ДКП най-късно на 18 октомври.

Списъците за гласуване се публикуват от министъра на външните работи и ръководителите на ДКП не по-късно от 18 октомври  на интернет страницата на МВнР и на ДКП. Те съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Не-вписването може да бъде оспорено в тридневен срок пред ЦИК.

Секционните избирателни комисии (председател, зам.председател, секретар и членове) се назначават от ЦИК не по-късно от 24 октомври по предложение на парламентарно представените партии, както преди това, до 20 октомври, министърът на външните работи следва да направи предложение за членове и резервни членове, включително и въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. За да гласува,  избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта – само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само  ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност. Преди да гласуват избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент, и отделно за референдума в зависимост от своето намерение. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък .

Редът за образуване на избирателни секции извън страната, както и другите документи свързани с изборите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВнР – ТУК или на страницата на ЦИК – ТУК.

Актуална информация от  страницата на Централната избирателна комисияТУК

Информация за гласуване извън страната:

– Избори за президент и вицепрезидент – ТУК

– Национален референдум – ТУК

Законова рамка

– ИЗБОРЕН КОДЕКС

– ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

– РЕШЕНИЕ № 3459-ПВР/НР относно  условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

– РЕШЕНИЕ №3460-ПВР/НР относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

-РЕШЕНИЕ №3469-ПВР/НР относно поправка на техническа грешка в Решение № 3460-ПВР/НР от 9 септември 2016 г. на ЦИК

– Приложение № 21-ПВР/НР – Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) – утвърдено по т. 2. от Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г.

http://bulgarianembassy-london.org/

BG-Media_London_ADEV_BG bg_media_london_logo-2

Категория BG Лондон | 2016/09/30 at 12:25 PM
191 | Коментари ->> Добави Коментар
Източник : | Снимка :
Абонамент за Бюлетина на Лондон ДНЕС

Ако сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Twitter и Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Коментирай с Фейсбук

Най-четено в Лондон ДНЕС

Реклама