Начало BG Лондон Как да се пенсионираш във Великобритания?

Как да се пенсионираш във Великобритания?Категория BG Лондон | 2016/03/01 at 8:11 AM | 67
Коментари ->> Добави Коментар

Законодателна рамкаSocial Security Contributions and Benefits Act 1992 и допълнителните регулации към него. Pensions Act 1995. Pensions Act 2004.

Основни принципи

Държавната пенсия за навършилите пенсионна възраст се състои от основна държавна пенсия в еднакъв размер за всички, свързана с дохода допълнителна държавна пенсия (State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) и State Second Pension, която реформира SERPS от април 2002 г.), и свързана с доходите Graduated Retirement Benefit. Не свързана с доходите държавна пенсия се плаща на някои лица на 80 и повече годишна възраст при определени условия. Допълнителни доброволни частни пенсионни схеми могат да се използват вместо допълнителната държавна пенсия.

Област на приложение

Основна държавна пенсия – всички наети и самоосигуряващи се лица (с изключение на омъжени жени, които са избрали преди април 1977 г. да правят редуцирани национални осигурителни вноски), които са правили вноски за необходимия минимален брой години. Доброволни вноски могат да се платят от тези, които не са се осигурявали върху необходимата сума през всяка една година.

Graduated Retirement Benefit – всички наети лица, които са правили свързани с дохода прогресивни вноски между 6 април 1961 г. и 5 април 1975 г.

SERPS – в зависимост от доходите на наетото лице между април 1978 г. и април 2002 г., за които са били направени национални осигурителни вноски(National Insurance Contributions) за доходите между NI lower limit и NI upper earning limit.

State Second Pension – втора държавна пенсия се въвежда от 6 април 2002 г. и реформира SERPS, за да предоставя по-добра държавна пенсия за лицата с ниски и средни доходи.

Изключения за задължителното социално осигуряване

Не се правят вноски и не се полагат обезщетения за лица с доходи под Lower Earnings Limit (102 паунда (113 евро)) на седмица, или от самоосигуряващите се лица с годишен доход под 5315 паунда (5873 евро).

Минимален период в осигуряване

Основна държавна пенсия – 1 година за навършилите пенсионна възраст след 5 април 2010 г.

Graduated Retirement Benefit – лицето трябва да е направило достатъчно graduated вноски свързани с дохода между 1961 и 1975 г., за да има поне 1 unit за пенсия от този вид (1 unit се получава при направени вноски от 7,50 паунда (8,28 евро) за мъжете и 9 паунда(9,94 евро) за жените).

SERPS – необходима е поне 1 година с доходи над Lower Earnings Limit между април 1978 г. и 5 април 2002 г.

State Second Pension – за поне една година след април 2002 г. трябва да се изпълни поне едно от следните условия:

–          Доходите на лицето да са над Lower Earnings Limit

–          Лицето няма доходи или има доходи под годишния Lower Earnings Limit, и се грижи за дете под 6 годишна възраст и за което се получава подпомагане, или се грижи за болно лице или лице с увреждане, което има право на домашни грижи

–          Лицето има право на обезщетение за дълготрайна неработоспособност или получава  Severe Disability Allowance, толкова дълго, колкото до пенсионна възраст е работило и плащало Class 1 национални осигуровки, или е внасяло Class 1 национални осигуровки за поне 10% от трудовата си кариера до 1978 г.

Условия за получаване на пълна пенсия

Основна държавна пенсия – за навършили пенсионна възраст след 5 април 2010 г. – 30 години осигурителен период. За навършилите пенсионна възраст преди 6 април 2010 г. – 44 години за мъжете и 39 години за жените.

Пенсионна възраст – 65 години за мъжете и 60 за жените (като ще достигне 65 през 2020 г.).

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране – няма

Отлагане на пенсионирането – неограничено

Определящи фактори за размера на пенсията

Основна пенсия – броя години в осигуряване

SERPS (State Earning-Related Pension Scheme) – нивото на доходите от 1978 г. до април 2002 г.

Graduated Retirement Benefit – сумата от вноските платени между 1961 г. и 1975 г.

State Second Pension – нивото на доходите или дали лицето изпълнява условията ако се е грижило за болен или лице с увреждания

Формула за изчисляване на пенсията

Основна пенсия – 102,15 паунда (113 евро) седмично. Изплаща се в пропорционален размер ако годините в осигуряване на лицето са по-малко от минималните изисквания.

Graduated Retirement Benefit – 0,1189 паунда (0,13 евро) седмично за всеки 7,50 паунда от мъжете и 9 паунда от жените направени вноски.

SERPS (State Earning-Related Pension Scheme) – 1,25% годишно от средния доход на лицето между 1978 г. и 5 април 2002 г. за доходите между Lower и Upper Earnings Limit. За навършилите пенсионна възраст след 5 април 2000 г. 1% годишно.

State Second Pension – 2% на година от средните доходи на лицето с вноски между Lower Earnings Limit и Low Earnings Threshold. 0,5% за средните доходи между Low Earnings Threshold(LET) и дохода до 3*Low Earnings Threshold – 2*Low Earnings Limit. 1% годишно от средните доходи между 3*Low Earnings Threshold – 2*Low Earnings Limit и Upper Earnings Limit.

Основа за изчисляване на пенсията

SERPS – изчислява се на базата на средните доходи на лицето между Lower и Upper Earnings Limit, за които са направени вноски (за периода между 1978 г. и 5 април 2002 г.).

State Second Pension – изчислява се на базата на средните доходи на лицето между Lower и Upper Earnings Limit, за които са направени вноски (за периода след април 2002 г.)

Периоди без вноски, които се взимат под внимание

Основна пенсия – броя години необходим за получаване на пълна основна пенсия, намален с броя години след 1978 г. прекарани в грижа за деца, болни или инвалиди. Но броя години необходим за получаване на пълна основна държавна пенсия не може да се намали под 20 чрез грижи. Отделно от това, служебни периоди са тези, в които лицето е получавало Carer’s Allowance, Working Tax Credit, Statutory Maternity Pay, Statutory Adoption Pay, периодите в неработоспособност и безработица.

State Second Pension – лица с дълготрайна неработоспособност или с увреждания, които отговарят на определени условия, могат да бъдат кредитирани с вноски, за периодите, в които не могат да работят.

Доплащания за лицата на издръжка

Основна пенсия – за съпруга(та) 58,80 паунда (65 евро) на седмица. След 2010 г. не е възможно да се иска доплащане за съпруга(та). За всяко дете, за което се получава детски надбавки 11,35 паунда (13 евро) на седмица

Специални доплащания

Коледен бонус – 10 паунда (11 евро) през първата седмица на декември.

Добавка за старост – 0,25 паунда (0,27 евро) на седмица за навършилите 80 години.

Плащане за сметките през зимата – годишна еднократна помощ за навършили 60 години, за покриване на разходите им за сметките през зимата. 200 паунда (221 евро) за лица от 60 до 79 години, или до 300 паунда (331 евро) за навършили 80 години.

Плащания за студено време – 25 паунда (28 евро) автоматично за получаващите специфични обезщетения свързани с доходите, когато средната температура, където живее лицето е отчетена или се очаква да бъде 0 градуса или по-ниска, за 7 последователни дни, в периода от 1 ноември до 31 март.

Минимална пенсия

Основна пенсия – за навършилите пенсионна възраст преди 6 април 2010 г. 25% от пълната основна пенсия, ако са правени вноски за поне 10-11 години. За навършилите пенсионна възраст след 5 април 2010 г. 1/30 от пълната основна пенсия за всяка година в осигуряване

Graduated Retirement Benefit – 0,1189 паунда (0,13 евро) на седмица.

Максимална пенсия

Основна пенсия – 102,15 паунда (113 евро) на седмица

SERPS и State Second Pension – 159,52 паунда (176 евро) на седмица

Graduated Retirement Benefit – 10,23 паунда (11 евро) на седмица

Размер на пенсията при ранно пенсиониране – няма

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането

Държавните пенсии се увеличават с 10,4% за всяка година на отлагане на пенсионирането. Лицата, които отлагат за поне 12 поредни месеца, ще могат да получат отложената пенсия като една сума плюс лихва 2% над основния лихвен процент на Bank of England.

Актуализация на пенсиите – всяка година. От април 2011 г. основната пенсия се увеличава с най-високото от повишаването на заплатите, индекса на цените или 2,5%.

Частични пенсии – Няма

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – допустимо е лицето да продължава да работи и да получава пенсия.

Данъци върху пенсиите – получаваните пенсии подлежат на данъчно облагане, но добавките при отглеждане на деца не са.

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – данъците върху пенсиите се подчиняват на общите правила за данъчно облагане.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – Няма/

www.alexdevelopment.co.ukАко сте харесали тази статия, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Twitter и Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.

Коментирай с Фейсбук

Реклама