Как да взема студентски заем в UK

      Публикувано на Wednesday, 2 January , 2019      6347 Прегледа     
Как да взема студентски заем в UK

  • BG Лондон

Един наръчник с 20 ключови факта за отпускането на заеми, които всеки потенциален студент във Великобритания е добре да знае.

Списъкът е изготвен от Мартин Люис от познатия ни топ сайт www.moneysavingexpert.com

1. Новите разпоредби ще се отнасят единствено за учащите за бакалавърска степен или започващи специализирани курсове към даден университет или колеж
2. Утрояването на учебните такси не означава задължително утрояване на вашите разходи. По досегашната система максималният годишен размер на академичните такси е £3,290. През 2012 година този таван се вдига и учебните институции ще могат да налагат такси до £6,000 като много от тях ще могат да увеличат допълнително тази сума до £9,000 в случай, че докажат че имат възможността да осигуряват стипендии за по-бедните студенти. Въпреки тази ситуация, подходът към всеки студент ще бъде индивидуален – на някои от тях няма да се налага изобщо да връщат отпуснатите средства, а други ще изплащат значително по-малък размер суми от отпуснатите им.

3. Висшето ви образование няма да е в пряка зависимост от паричните средства с които разполагате. След като бъдете приети за редовно (full time) следване в даден университет, академичната ви такса ще започне автоматично да се плаща от т.нар. Student Loan Companies. Тези суми трябва да започнат да бъдат изплащани от месец април нататък в годината след вашето дипломиране, независимо от продължителността на периода на вашето следване. Разбира се, ваш е изборът да приемете този заем или да внесете директно необходимата сума за вашата такса.

4. Ако заработвате годишно под £21,000 няма да ви се наложи да връщате този заем.
Схемата по изплащането на вашия заем се изчислява на базата на вашите доходи и годишните данъци, които плащате по тях. Така че, моментът в който вашият работодател направи съответните данъчни удръжки от вашата заработка и получите по-малка нетна заплата, агенциите по събирането на дългове няма да имат правото да ви тормозят. В крайна сметка ще ви се наложи да изплащате само 9% от всичко, което успеете да заработите годишно над тези £21,000. Ако сте започнали да връщате дълга си, но в този момент загубите работата си или пък заплатата ви бъде орязана, изплащането на заема ви автоматично ще се бъде прекратено. Процентите на вашата заработка над въпросния праг от £21,000 са разчетени да се вдигат постепено, успоредно с нарастването на вашите доходи.

5. След 30 години неизплатеният ви дълг бива анулиран. След този период преставате да дължите каквото и да е било, незвисимо дали сте успели да върнете дължимата сума. Същото важи и в случай на смърт или когато има налице физическа неспособност за работа.

6. Въвежда се лихвен процент наред с ръста на инфлацията. При досегашната система няма реален лихвен процент при изплащането на сумата – т.е. връщате същата сума, коригирана единствено с ръста на инфлацията на стоките и услугите през следващите години, през които ще се връща заема. При новата система обаче ще се начислява допълнителен лихвен процент за самата услуга по отпускането на заема, както при един редовен банков заем. Промените при този лихвен процент ще стават по следния начин:
• Докато следвате – процент за ръста на инфлацията + 3% лихва върху отпуснатата до момента сума
• След като се дипломирате и започнете да печелите под £21,000 годишно – начислява се процент единствено за ръста на инфлацията
• След като се дипломирате и започнете да печелите между £21,000 и £41,000 годишно – към ръста на инфлацията се добавя лихвен процент върху дължимата сума, който постепено ще нараства до максимума си от 3% в зависимост от увеличаването на заплатата ви (ръстът на инфлацията + 0.00015% за всяка лира в повече, която печелите, примерно ако годишната ви заплата нарастне до £31,000 лихвеният процент по дълга ви става 0.00015% х 10,000 = 1.5% лихва)
• След като се дипломирате и започнете да печелите над £41,000 годишно – процент за ръста на инфлацията + 3% лихва

7. Изплащанията ще бъдат годишно с £540 по-малко отколкото досега. Много хора погрешно смятат, че заради повишените учебни такси, джобът им ще олеква повече всеки месец отколкото досега. В момента обаче завършилите изплащат 9% от приходите, които годишно заработват над минималния праг от £15,000. Както вече споменахме, от 2012 г. той се увеличава до размер от £21,000, което ще остави £540 паунда в повече у всеки в края на годината.

8. Ще изплащате дълга си по-дълго, но ще платите накрая доста по-голяма сума. Това е лошата новина за тези, които ще правят по-малки плащания заради новия праг от £21,000. Ситуацията ще се усложни допълнително и от факта, че първоначалният заем ще бъде по-голям от досегашните и ще бъде обвързан с по-висок лихвен процент. Като известно утешение все пак дава фактът, че сумата ще може да бъде ефективно разсрочена върху по-голям период от време в сравнение с досегашния и през първите години след дипламирането си хората ще могат да задържат по-голяма част от приходите си.

9. Студентите на непълен учебен ден (part-time) ще плащат по-високи такси, но заемите за тях също ще бъдат достъпни. Често пъти забравяме за студентите на part-time, а те са близо 40% от завършилите. Учебните такси за тях ще нарастнат през 2012 до размер от £4,500, като някои университети ще ги повишат до £6,750 в зависимост от наличието на фондове у тях за подпомагане на студенти в затруднено положение.
За първи път обаче студентите на part-time, които спазват двете изисквания – това да е първото тяхно следване и да учат по програма покриваща минимум 25% от хорариума и учебния материал на един пълен (full time) курс, ще могат да се започнат образованието си без да им се налага да осигуряват предварително дължимата учебна такса. Те ще имат същите права за получаване на финансова помощ от Student Loan Companies, както и редовно следващите. За разлика от вторите обаче те няма да имат право да кандидатстват за заеми, покриващи жилищните им разноски, както и за стипендии.

10. Месечните изплащания по заемите ще са едни и същи, независимо дали дължимата сума е £6,000 или £9,000. Същата схема, която бе описана по-горе ще се прилага след завършването ви (9% от приходите надхвърлящи £21,000 годишно). Разбира се, колкото е по-голям заемът толкова по-разтегнат ще е периодът по изплащането му, но това от друга страна няма да има особено значение тъй като голяма част от хората така или иначе няма да съумеят да изчистят дълга си преди изтичането на 30 годишния период, определен за тази цел.

11. Отделни заеми ще покриват и жилищните ви разходи. Студентите следващи редовно, които са на възраст под 60 години ще могат също така да ползват и заем за покриване на разходите им за жилище, битови нужди, учебници, храна и пътуване. Този заем се изплаща на 3 вноски директно в студентската банкова сметка. Сумата по този заем се определя от два фактора:
– гарантираната част – тя покрива до 65% от максималния размер на този вид заем и ще бъде достъпна за всеки студент от 2012 година нататък, независимо от доходите на неговите родители
– частта, обвързана с преценката на доходите – сумата, която можете да заемете зависи от преценката на остатъчната сума от предоблагаемите доходи на родителите минус техните пенсии.

12. Студентите идващи от домакинства с годишен доход под £42,600 имат правото на заем за покриването на жилищните им разноски. Редовно следващите студенти идващи от домакинства с остатъчен годишен доход под £25,000 могат да получат годишна помощ от £3,250 която е безвъзмезден.

13. Студентските заеми няма да се отразяват на кредитното ви досие. Можете да бъдете спокойни, дулжимата от вас сума няма да бъде тежест на кредитния ви рейтинг, когато кандидатствате за банков заем например. Изключение от това има единствено за студентите постъпили в университет преди 1998 г., при старите разпоредби за отпускането на заем и които са престанали да го изплащат.

14. Новата система няма да засегне възможността ви да получите ипотечен заем.
Съветът на ипотечните кредитори вече се произнесе по въпроса: „Вероятността студентският заем да е в тежест при получаването на ипотечен заем е малка, тъй като шансовете са това се определят на първо място от нетния годишен доход на лицето” 15. 15. Вероятно няма да ви позволят да започнете да си изплащате студентския заем по-рано от предвидения срок. Към момента все още се водят дебати по този въпрос и крайното решение ще бъде взето до края на годината.

16. Студентите учащи в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще попаднат под други разпоредби. Въпросите свързани с финансирането на обучението в тези университети още се дискутира и няма яснота по този въпрос. В Шотландия и Северна Ирландия студентите вероятно няма да се налага да заплащат учебни такси през 2012 г.
Уелските университети обаче ще последват примера на английските и учебните такси там също ще бъдат повишени от 2012 до максимално допустимия таван от £9,000.

17. Много хора няма никога да изплатят пълния размер на заема. Това ще бъде единствено по силите на тези, които се утвърдят в добре платените сектори на икономиката. Практически погледнато, единственият недостатък на тази ситуация е, че плащането на едни и същи месечни суми ще се проточи чак до 30-тата година от живота ви след университета.
Таблицата по-долу дава приблизителна представа за това кой и как би върнал дълга си. Поради факта че бъдещето на инфлацията, трудовия пазар и нарастването на доходите са непредвидими, в настоящата таблица си служим с предполагаеми величини, така че – моля, приемете я с необходимата щипка скептицизъм.

18. Мислете за този заем като за учебна такса. Максималният възможен размер на заема (учебна такса + заем за жилищните ви разноски) е £16,675 годишно и £50,000 – за периода от 3 години. Това е стресираща цифра наистина. Дайте си сметка обаче каква част от този дълг реално ще върнете. Затова ще бъде по-практично ако погледнете на тази сума, като на допълнителна месечна такса. Причините за тожа са следните:
– Изплащането й става на базата на текущите ви приходи
– Плащате единствено ако печелите в определени граници
– Изплащането й нараства заедно с нарастването на вашите приходи
– Събирачите на дългове няма да ви тормозят така както при редовен банков заем
Тук е добре да споменем и за една изключително погрешна концепция на родителите: „Платежоспособен ли съм достатъчно, за да си изпратя детето в университет?”
Нека бъдем цинични за момент – мислите ли че покриването на тези разходи е отговорност на родителите? Та системата днес е нагласена по такъв начин, че този разход се изплаща от основния бенефициент на заема – тяхното дете. Което от своя страна може и изобщо да не си го изплати.
19. Студентските заеми трябва да се разглеждат като част от общите приходи на студента. Едно работещо лице не може да харчи повече отколкото печели, нали? С какво е по-различен един студент в случая? В общите му приходи влизат сумите от заема, стипендията, спечелени пари от работа, както и всякакви други суми от родители и роднини. Добавете към това и нулевия overdraft процент, който предлагат студентските банкови сметки.
20. И не на последно място – отварят се допълнителни фондове и стипендии. Част от промените в системата предвиждат създаването на фонд от £150 милиона, предназначен за подпомагането на по-бедните студенти. Всеки университет налагащ учебни такси над £6,000 ще бъде задължен да отдели до 30% от допълнителните си постъпления в този фонд, за да облекчи достъпа. Допълнителна информация за различните стипендии, можете да прочетете от специализираните сайтове на Scholarship-search, Family-action, Turn2us, StudentCashPoint и UniGrants.

Ралица Велинова


Етикети:
Категория BG Лондон | 2019/01/02 последна редакция в 5:30 AM
Източник : Alex Development | Снимка : Google
6348 Прегледа
Коментари Добави КоментарБГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации


Живот и Работа в Лондон - Често задавани Въпроси

Актуална и полезна информация за Българите във Великобритания. Новини за Българите в Лондон. Списък с най-често задаваните въпроси за намиране на работа във Великобритания. Полезна информация при подготовка на документи за работа и престой във Великобритания.


Редакционният екип на Лондон ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Лондон ДНЕС заедно с кратък текст.

Можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.


Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки