Митнически забрани и ограничения

      Публикувано на Thursday, 18 January , 2018      3057 Прегледа     
Митнически забрани и ограничения


Внимание! Тази информация е взета изцяло от сайта на Информационния митнически портал

Митнически забрани и ограничения
Местни физически лица могат да внасят или изнасят до 8000 лв. или тяхната равностойност във валута без деклариране, от 8001 лв. до 25000 – след тяхното деклариране с валутна митническа декларация. При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, местните и чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, като представят удостоверение от съответното данъчно подразделение, че нямат просрочени задължения.
Чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят левове и валута до 8000 лв. без деклариране и от 8001 лв. до 25000 лв – след деклариране и доказване на основанието за придобиването им. Те декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, когато тяхната стойност надвишава размера на внесената и декларирана валута.

Митническите органи отнемат в полза на държавата недекларирана чужда валута и левове в наличност, както и изнасяни суми над 25000 лв без разрешение от страна на властите в страната.

Износът и вносът на валута и левове с пощенски пратки у нас е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана обаче не се отнася за БНБ и за търговските банки.

Внасянето и изнасянето на скъпоценни камъни и благородни метали от местни и чуждестранни физически лица се урежда от министъра на финансите и е свободно в следните размери:
– злато и платина в необработен и полуобработен вид – до 37 грама
– бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 грама
– сребро в необработен и полуобработен вид, както и бижута – до 300 грама

Внасянето и изнасянето от местни и чуждестранни физически лица на благородни метали и скъпоценни камъни над посочените размерите, както и пренасяните във вид на прах или друг вид изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, невключени в този списък, се декларират за целите на Валутния закон по реда на чл.14 (с валутна митническа декларация).

По отношение облагането им и мерките на търговската политика те се третират като стоки, като за тях се прилагат разпоредбите на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Недекларираните благородни метали и скъпоценни камъни се отнемат в полза на държавата. Забранява се вноса и износа им чрез пощенски пратки, с изключение на пратки с обявена стойност. И тук забраната не важи за БНБ и за търговските банки.

Износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, както и на благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях е регламентиран в Наредба №10/16.12.2003 г. на МФ.

Всеки пътник има право да пренася в личния си багаж:
– стоки с нетърговски характер за лично и семейно ползване на обща стойност непревишаваща 100 EUR;
– до 200 бр. цигари, 100 бр. пурети или 50 бр. пури;
– до 1 литър спиртни напитки с алкохолно съдържание над 22% и общо 2 литра с алкохолно съдържание под 22%, в това число пенливи и ликьорни вина;
– 500 гр. кафе или 200 гр. екстрат от кафе;
– 100 гр. чай или 40 гр. екстракт от чай;
– 50 гр. парфюми и 250 гр. тоалетна вода;
– лекарства и тоалетни принадлежности, съответстващи на личните нужди.

Повече информация, относно изискванията на митническите администрации на някои държави за преминаване през териториите им, може да откриете тук…

Всяко внасяне и изнасяне на определени стоки на територията на Република България, визирани в международни договори, по които тя е страна, се извършва при спазване изискванията на тези договори.

Сделки със стоки, посочени в ПМС 233/2000 г. и имащи за цел внос, износ или реекспорт, подлежат на разрешение или регистрация в компетентно за случая държавно ведомство. За целта ведомството издава Удостоверение за внасяне/изнасяне на стоки по образец.

На такъв режим подлежат следните видове стоки:
– ядрен материал, радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения;
– барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско предназначение;
– ловно и спортно оръжие, газови и сигнални пистолети, револвери и боеприпаси за тях, оптични мерници, лазерни прицели, газов спрей (при спазване изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба);
– застрашени видове от дивата флора и фауна, включени във Вашингтонската конвенция по международна търговия;
– въвеждане на видове, чужди за флората и фауната на Република България, за развъждане и отглеждане при спазване на Закона за защита на природата и Закона за опазване на околната среда;
– въвеждане на полиграфическа продукция за публично предлагане;
– въвеждане на материали за растителна защита;
– внос на лекарства за хуманната медицина;
– внос на ветеринарно-медицински препарати;
– внос на азбест, азбестови суровини и азбестосъдържащи материали и изделия;
– износ и реекспорт на произведения на изкуството и предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност, както и на музейни природни образци;
– износ и реекспорт на диви растения и на части от тях, вкл. култивирани, на лишеи и мъхове;
– износ и реекспорт на диворастящи гъби, вкл. култивирани;
– износ и реекспорт на диви животни и на части от тях, миди, морски и сухоземни охлюви, жаби, вкл. отглеждани във ферми;
– износ и внос на жив дивеч и генетичен материал от него, както и при износ на ловни трофеи, паднали дивечови рога и дивечови продукти;
– при въвеждане, директен транзит, износ и реекспорт на военна и специална продукция и на стоки и технологии с възможна двойна употреба – трябва да се спазват изискванията на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;
– въвеждане, износ и реекспорт на упойващи и психотропни вещества, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
– въвеждане, износ и реекспорт на контролирани химически вещества, използвани в производството на упойващи и психотропни вещества;
– въвеждане, износ и реекспорт на стоки по междуправителствени спогодби и протоколи;


Етикети:
Категория BG Лондон | 2018/01/18 последна редакция в 11:00 AM
Източник : Alex Development | Снимка : Google
3058 Прегледа
Коментари Добави КоментарБГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации


Живот и Работа в Лондон - Често задавани Въпроси

Актуална и полезна информация за Българите във Великобритания. Новини за Българите в Лондон. Списък с най-често задаваните въпроси за намиране на работа във Великобритания. Полезна информация при подготовка на документи за работа и престой във Великобритания.


Редакционният екип на Лондон ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Лондон ДНЕС заедно с кратък текст.

Можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.


Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки