Правомощия на полицията в Англия

      Публикувано на Friday, 17 May , 2019      5994 Прегледа     
Правомощия на полицията в Англия

  • BG Лондон

Да спира и иска обяснения

Полицията може да спре всеки на публично място и да поиска обяснения. Например, възможно е да ви бъдат поискани обяснения за ваши действия, поведение, присъствие на определено място или притежание на предмет. Когато полицията ви спре и поиска обяснения, не е нужно да представяте лична информация. Не е задължително полицията да прави доклад или да издава разписка. Възможно е обаче да ви попитат за вашата етническа принадлежност.
Да спира и претърсва

Полицията може да спира и претърсва всеки човек и превозно средство, както и всичко, което се намира в него. Но преди да ви спрат и извършат претърсване, те трябва да имат основателни причини за подозренията си, че могат да открият:

– крадени стоки или

– наркотици, или

– оръжие, или

– предмети, приспособени за използване при престъпления, например кражби, или

– ножове, или

– предмети, които могат да увредят собственост, например спрейове с боя.

При сериозен инцидент, полицията може да ви спре и претърси без да има основателни причини да подозира наличието на тези предмети.

Полицията може също да претърси автобус, превозващ зрители от и до футболен мач, ако има основателни причини да подозира, че в автобуса има алкохол или пияни пътници.

Полицията може да спре и претърси вас или вашето превозно средство, ако имат основателни причини да подозират, че сте терорист. Но не са им необходими основателни причини, ако имат разрешение за извършване на претърсвания на определено място.

Полицията няма право да ви спира и претърсва единствено заради вашата раса или религията, която изповядвате.

Когато полицията ви спре, за да ви претърси, трябва да предостави следната информация преди да започне самото претърсване:

– разрешение за претърсване

– информация за правомощията на полицията да извършва претърсвания

– информация за вашите права

– име на полицейския служител и на полицейското управление

– причина за претърсването

– какво смятат, че могат да открият при претърсването.

Ако не получите копие на протокола от претърсването, можете да поискате такова, но трябва да го направите в рамките на три месеца от датата на обиска.

При претърсване полицията няма право да изисква от вас да събличате на публично място дрехите си, с изключение на палто, яке или ръкавици.

По-детайлно или изискващо събличане на дрехи претърсване може да се осъществи на закрито, например в полицейски ван. Претърсване, изискващо събличане на дрехи, трябва да бъде извършено от полицейски служител от същия пол.

В случай че ви арестуват, полицията може да ви претърси за всякакви предмети, които биха могли да ви помогнат да избягате или за доказателства за престъпление, за което сте арестувани.

При някои обстоятелства полицейски служител с ранг на инспектор или по-висок чин може да даде разрешение за спиране и претърсване в определен район за определен период от време, стига той да не надвишава 24 часа. Когато това разрешение влезе в сила, полицията може да претърсва за оръжия, свързани с престъпления, или опасни предмети, независимо дали имат основание да подозират хората за притежанието им. Служител с ранг на помощник главен полицай или по-висок чин също може да издава разрешение за претърсване в даден район, за да се предотвратят терористични актове.

Къде може да ви претърсва полицията

Полицията може да ви претърси на всяко публично място. Това означава, че могат да ви претърсят на място, различно от вашето жилище или градина, или жилището и градината на друг човек, който е разрешил вашето присъствие в тях. Ако полицията има основателни причини да вярва, че всъщност вие не сте във вашето жилище или се намирате на дадено място без разрешение, могат да ви претърсят. Има отделни правила за случаите, в които полицията има правомощия да влезе във вашето жилище – вижте точката „Правомощия за влизане в имот”.

Може ли полицията да използва сила

Полицията може да използва сила в рамките на разумното, но трябва да направи всичко възможно, за да ви убеди да сътрудничите. Полицията може да използва сила единствено в кран случай.

Може ли полицията да ви разпитва

Полицията не трябва да ви разпитва с цел получаване на доказателства, ако не са ви предупредили за това. Ако сте арестувани, не трябва да бъдете разпитвани преди да ви заведат в полицейския участък, освен в случаите, когато:

– забавянето може да доведе до вмешателство с или вреда на доказателствата, свързани с престъплението

– забавянето може да доведе до физически уреждания на други лица

– забавянето може да даде възможност да уведомяване на друго лице, заподозряно в извършването на престъпление, което все още не е арестувано

– забавянето може да възпрепятства възстановяването на собственост, която е обект на престъплението.

Ако сте предупредени без да сте арестувани, трябва да ви уведомят, че имате право да си тръгнете по всяко време.

Правомощия за влизане в имот

Полицията може да влиза в имоти без заповед единствено при възникване на сериозен или опасен инцидент.

Ситуациите, в които полицията може да влезе в имот без заповед включват случаи, в които те искат да:

– се справят с нарушение на обществения ред или да го предотвратят

– наложат заповед за арест

– арестуват човек във връзка с определени престъпления

– заловят повторно лице, което е избягало от отговорност

– спасят човешки живот или да предотвратят сериозни имуществени щети.

С изключение на случаите, когато предотвратява сериозна заплаха за живота или имуществени вреди, полицията трябва да има основателни причини да вярва, че лицето, което търси, е в имота.

Ако ви арестуват, полицията може да влезе и претърси имота, в който сте се намирали по време на или непосредствено преди ареста. Те могат да търсят единствено доказателства, свързани с престъплението, за което сте арестувани или за друго престъпление, което е свързано с или подобно на престъпление, за което сте арестувани, и полицията трябва да има основателни причини да вярва, че доказателствата се намират в имота. Те могат също да претърсват всякакви имоти, обитавани от лица, които са арестувани заради определени сериозни престъпления.

Полицейският служител, който извършва претърсването, трябва да има основателни причини да подозира, че в имота има доказателства, свързани с престъплението или друго подобно престъпление.

При други обстоятелства, полицията трябва да има заповед за обиск, за да влезе в имота. Те трябва да правят претърсването в разумен час от денонощието, освен ако това няма да попречи на обиска. Когато обитателят присъства, полицията трябва да поиска от него разрешение да претърси имота, ако това няма да попречи на обиска.

При извършване на претърсване, полицейските служители трябва да:

– се идентифицират и, ако не са облечени с униформа, да представят служебните си карти, и

– обяснят защо искат да претърсват, какви са правата на обитателя и дали претърсването се извършва със заповед за обиск или без такава.

Ако полицията разполага със заповед, те могат да влязат със сила, ако:

– обитателят откаже достъп или

– не е възможно да се осъществи комуникация с обитателя, или

– обитателят отсъства, или

– имотът не е обитаван, или

– има основателни причини да се вярва, че ако не се влезе със сила, това ще попречи на претърсването или дадено лице ще бъде застрашено.

Кога полицията може да ви арестува

Полицията може да ви арестува, ако разполагат с валидна заповед за арест. Възможно е да съществуват ситуации, в които могат да ви арестуват без заповед, например когато:

– вие в момента извършвате определени престъпления

– има основателни причини да подозират, че извършвате определени престъпления

– има основателни причини да подозират, че сте извършили определени престъпления

– предстои да извършите определени престъпления

– има основателни причини да подозират, че предстои да извършите определени престъпления.

Полицията може да ви арестува също и ако има основателни причини да подозират, че сте извършили или опитвате да извършите някакво престъпление, или ако в момента извършвате или опитвате да извършите престъпление, но не е практично да се връчва призовка.

Но полицията може да прави всичко това единствено при наличие на едно от следните условия:

– не знаят и не могат да научат вашето име

– смятат, че използвате фалшиво име

– не сте предоставили задоволителен адрес, на който полицията може да ви открие

– смятат, че сте предоставили фалшив адрес

– арестът е необходим, за да не ви позволят да причините физически вреди на себе си или на други лица, загуба или увреждане на имот, нарушение на обществения ред или незаконно блокиране на магистрала

– имат основателни причини да вярват, че арестът е необходим, за да се защити дете или друго уязвимо лице.

Ако ви арестуват тъй като не сте предоставили задоволителен адрес, първо трябва да ви обяснят, че е възможно да ви арестуват и да ви дадат възможност да предоставите адрес.

Какво трябва да се случи при арест

При арест полицията трябва да използва единствено сила в рамките на допустимото и възможно най-скоро да ви уведоми, че сте арестувани. След ареста трябва да ви обяснят защо са ви арестували. Полицията трябва да ви предупреди, освен ако това е непрактично или ако са ви предупредили преди да ви арестуват.

Ако полицията ви арестува на друго място, а не в полицейски участ, те трябва възможно най-бързо в полицейски участък. Ако ви арестуват за кражба и сте видени да отнемате собственост, но след това не е у вас, полицейският служител може да проследи движенията ви. Това може да им позволи да открият собствеността. Трябва да ви заведат в полицейски участък веднага след откриването на собствеността.

Какво се случва в полицейския участък:

В полицейския участък полицията трябва да ви уведоми за:

– правото ви да информирате някого за вашия арест

– правото ви да получите правна консултация (вижте раздела Правна консултация)

– правото ви да се запознаете с кодекса на полицията

Правото да получите правна консултация може да бъде отложена при определени сериозни случаи. Освен това, полицията трябва да ви уведоми и че не е нужно да се възползвате от правата си веднага. Това може да стане във всеки момент от задържането ви. Докато сте в полицейския участък трябва да получите в писмен вид правата, които имате, а при освобождаването ви трябва да получите писмено досие на задържането ви. Полицията ще ви помоли да посочите в досието дали искате да използвате правна консултация и да подпишете досието.

Ако пожелаете да информирате някого за вашия арест, това трябва да се случи възможно най-бързо, освен ако не сте арестувани заради определени престъпления и началник на полицейско управление не разреши забавяне. За да бъде разрешено подобно забавяне, полицейският служител трябва да разполага с основателни причини да вярва, че информиране на друго лице за вашия арест би:

– довело до вмешателство с доказателствата

– попречило на възможността на полицията да възстанови собствеността

– довело да уведомяване на други заподозрени

– би попречило на възстановяване на приходите, получени в резултат на разпространение на наркотици.

Ако забавянето е разрешено, полицията трябва да ви уведоми в писмен вид за причините за него. Максималното забавяне е 36 часа, освен ако не сте задържани по обвинения в тероризъм, като в този случай забавянето е 48 часа. Ако други лица се интересуват от вашето местонахождение, те трябва да бъдат уведомени, ако вие сте съгласни и освен ако началник на полицейско управление не прецени, че това не трябва да се прави.

Колко дълго може да ви задържи полицията

Полицията не трябва да ви задържа за повече от 24 часа без да ви предяви обвинение, освен ако началник на управлението или магистрат не даде разрешение за по-дълго задържане.

Началник на полицейско управление или служител с по-висок ранг може да разреши задържане за допълнителни 12 часа. Магистрат може допълнително да удължи задържането максимално до 96 часа.

Ако сте заподозрени в извършване на престъпление и сте освободени под гаранция, този период не се включва в 96-те часа за задържане.

След като получите обвинение и все още сте задържани, трябва да бъдете изправени пред магистрат на следващия ден (ако не е неделя, Коледа или друг официален празник).

Ако сте арестувани по подозрения за тероризъм, се прилагат други правила. Съдия може да разреши удължено задържане до 14 дни.

Правна консултация

Имате право да получите безплатна правна консултация от служебен адвокат, като това не зависи от финансовите ви възможности.

Вашата молба ще бъде предадена на кол центъра на служебните защитници. Ако престъплението не е много сериозно, кол центърът ще препрати вашия случай към директния отдел за защита на криминално проявени лица, който се занимава с престъпления като шофиране след употреба на алкохол, нарушение на гаранция, поведение, нарушаващо обществения ред. Адвокатите, работещи в този отдел, ще ви предоставят правна консултация по телефона. Имате правото лично да получите правна консултация, ако:

– сте обвинени в по-сериозно престъпление или

– полицията възнамерява да ви разпитва, докато ви информира за правата ви, или

– ако се счита, че сте уязвима личност.

Имате прави да изберете защитника си и няма да е нужно да плащате за консултация, ако избраният от вас адвокат има договор с отдела за защита на криминално проявени лица. От кол центъра ще се свържат с вашия адвокат.

След като поискате правна консултация, полицията не трябва да ви разпитва. Не е необходимо да отговаряне на никаква въпроси, преди да сте разговаряли с адвокат.

Полицейски правомощия, които не налагат изправянето ви пред съда

Ако полицията е събрала достатъчно доказателства, за да се образува дело срещу вас, е възможно да ви бъде повдигнато обвинение и да бъдете дадени под съд. Това означава, че ще се изправите пред съда. Но не всички престъпления налагат явяване пред съда. Възможно е полицията да може да се справи със случая, използвайки алтернативни на съдебния иск методи. Те се наричат извънсъдебни разпореждания.

Например, ако ви заловят с малко количество канабис за лична употреба, можете да получите предупреждение за притежание на канабис. В случай на нарушаване на обществения ред полицията може да ви издаде официално предупреждение или да ви наложи глоба. За целта е необходимо да сте съгласни с извънсъдебно разпореждане.

Преди да се съгласите, трябва да се консултирате с адвокат, защото едно извънсъдебно разпореждане може да се отрази на живота ви в бъдеще. Например, то се счита за криминално досие и вашите работодатели могат да бъдат информирани за него.

За повече информация посетете сайта www.gov.uk.

Жалби

Ако мислите, че полицията се е отнесла с вас несправедливо, най-правилните ви действия зависят от същността на вашата жалба.  Например, ако полицията е придобила доказателства, нарушавайки кодекса и правилата, съдът може да откаже да ги приеме при евентуален процес срещу вас и случаят ви ще бъде прекратен. Уведомете вашия защитник в случай, че смятате, че полицията не е спазила правилата.

Можете да получите съвет и от опитен консултант, например Бюрото за консултиране на граждани. Потърсете най-близкото Бюро, за да получите повече информация, включително и за бюрата, които предоставят консултации по имейл.

Как да подадете жалба

Можете да подадете жалба срещу полицията по следните начини:

– свържете се с конкретната полицейска служба. Можете да намерите информация за отделните полицейски сили в сайта на Независимата комисия за жалби срещу полицията на адрес www.ipcc.gov.uk

– отидете в местното полицейско управление и поискайте да се срещнете с дежурния служител

– свържете се с Независимата комисия за жалби срещу полицията по телефон, имейл, факс или по пощата. Можете също да изтеглите или попълните формуляр онлайн на www.ipcc.gov.uk

– свържете се с Бюрото за консултиране на граждани, Комитета за расова равнопоставеност, Службата за пробация или местния надзирател за помощ. Адвокат или депутат също може да подаде жалба от ваше име.

Повечето жалби се разглеждат от местната полицейска служба, но по-сериозните жалби се разследват от Независимата комисия за жалби срещу полицията.

Допълнителна информация можете да намерите в сайта на Независимата комисия за жалби срещу полицията на адрес www ipcc.gov.uk. Информацията се предлага на няколко езика, с едър шрифт и се чете лесно.

Данните за връзка с Комисията са следните:

Независима комисия за жалби срещу полицията
5-ти етаж
90 High Holborn
London
WC1V 6BH

Телефон: 0300 020 0096
Миником: 020 7404 0431
Факс: 02920 361 948
Имейл:
enquiries@ipcc.gsi.gov.uk
Интернет сайт:
www.ipcc.gov.uk


Етикети:
Категория BG Лондон | 2019/05/17 последна редакция в 2:30 PM
Източник : | Снимка :
5995 Прегледа
Коментари Добави КоментарБГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации


Живот и Работа в Лондон - Често задавани Въпроси

Актуална и полезна информация за Българите във Великобритания. Новини за Българите в Лондон. Списък с най-често задаваните въпроси за намиране на работа във Великобритания. Полезна информация при подготовка на документи за работа и престой във Великобритания.


Редакционният екип на Лондон ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Лондон ДНЕС заедно с кратък текст.

Можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.


Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки