Справяне с дълговете в UK

      Публикувано на Tuesday, 18 July , 2017      1116 Прегледа     
Справяне с дълговете в UK

  • BG Лондон

Много хора задлъжняват през определен период от живота си, често, без да са допуснали грешка.

Следните стъпки ще ви помогнат да възвърнете контрол върху финансовото си състояние.

Направете цялостен списък с дълговете си

Разделете ги на приоритетни и не приоритетни дългове.
Приоритетни дългове
Тук се отнасят mortgage (ипотечните) и неизплатените дългове за наем, неизплатени дългове за гориво, данъци, съдебни глоби и издръжки (включително и детски). Те се приемат за приоритетни, защото последствията от тяхното забавяне са сериозни и може да доведат до отнемане на дома ви, или да ви оставят без отопление, или в определени случаи – да се окажете в затвора.

Не приоритетни дългове
Тук се отнасят надплатени помощи и кредитни задължения, като овердрафт, заеми, стоки под наем, сметки за кредитни карти (но не и дългове от залози, които не са законни). Не можете да влезете в затвора за неизплатени кредитни задължения.

Свържете се с вашите кредитори
Не пренебрегвайте проблема. Положението само може да се влоши. Свържете се с хората, на които дължите пари (вашите кредитори), веднага щом осъзнаете, че не можете да се придържате към сроковете на вноските и им обяснете вашите проблеми. Поискайте да ви замразят лихвата по дълга. Запазете копие от всяко написано от вас писмо.

Увеличете дохода си
Може да успеете да увеличите дохода си като:
• поискате допълнителни помощи и данъчни кредити, включително Housing Benefit, Council Tax Benefit, Working Tax Credit, Child Tax Credit, Pension Credit, Jobseeker’s Allowance – ако сте безработен(безработн а), Income Support – ако имате ниски доходи, Disability Living Allowance, Attendance Allowance и Carer,s Allowance – ако вие или партньора ви/ децата ви са болни или имат физическо увреждане. Повече съвети можете да получите от вашето местно САВ;
• вие или партньора ви си намерите допълнителна работа, но преди това проверете как ще повлияе това на помощите, които получавате;
• да си вземете съквартирант, но преди това проверете как ще повлияе това на помощите, които получавате. Освен това, може да ви е необходимо разрешението на mortgage кредитора застрахователя на жилището ви;
• проверите данъчния си код и дали имате право на някакви данъчни отстъпки или облекчения, за които не сте претендирал(а). Вашата местна данъчна служба ще може да ви посъветва;
• заемане на пари при по-добри условия за изплащане.

Съставяне на личен бюджет
Съставете си седмичен или месечен бюджет, така че да знаете къде отиват парите ви и колко можете да си позволите да предложите на кредиторите си. Направете чернова, тъй като може да се наложи да променяте сумите. Опитайте се да се уверите, че не харчите повече отколкото получавате, но и сумите трябва да са реалистични. Ще ви е доста трудно да се придържате към плащанията, ако не сте оставили достатъчно пари, за да покриете разходите си. Вашият бюджет трябва да съдържа следните неща:
1. Всички доходи на домакинството, включително:
• надници или заплати на вас и партньора ви – след удръжките, ако сте наети на работа (това трябва да бъде сумата, която получавате редовно, а ако сумите се различават, изчислете средна величина за 3 или 6 месеца);
• помощи, които ви се изплащат – включително Child Benefit, Child Support или издръжка;
• вноски от други семейни членове или съквартиранти.

2. Всички разходи, включително:
• жилищна поддръжка. Включете разходи за храна, тоалетни принадлежности, храна за училище и работа, почистващи материали, цигари, сладки неща, джобни пари на децата и храна за домашните любимци. Бъдете реалистични;
• домашни разходи, включително разходи за наем и mortgage, втори mortgage заем, застраховка на сградата и обзавеждането, рента на земята, такса услуги и застраховка живот, прикрепена към вашата mortgage;
• council tax;
• такса за гориво (електричество, газ, въглища или парафин) и вода;
• телефон (мобилен и стационарен);
• транспортни разходи (включително обществен транспорт и разходи по поддръжка на автомобил, включително пътен данък, застраховка и поддръжка);
• застраховка, която не е част от домашните разходи;
• грижи за децата;
• телевизионен лиценз;
• дрехи и непредвидени разходи;
• други важни разходи, като медицински/ зъболекарски разходи или грижи за възрастни роднини.

Съставяне на оферта
Първо, обмислете приоритетните си разходи. Когато разберете каква сума сте заделил(а) за покриване на разходите ви, свържете се с всеки един от приоритетните си кредитори и направете уговорки за изплащане на дълговете си. Ако ви заплашват или са започнали да предприемат действия срещу вас, а вие се нуждаете от известно време, за да сложите в ред финансите си, изпратете им писмо, в което обяснявате проблемите си и пояснете, че ще се свържете с тях след 2 или 3 седмици, което от двете е реалистично. Помолете ги да не предприемат допълнителни действия през този период. Някои приоритетни кредитори ще поискат неизплатените дългове да бъдат покрити в рамките на специфичен период от време. Ако не можете да уговорите изплащателна програма с тях, трябва да се свържете с вашия местен САВ за допълнителен съвет.
Уверете се, че сте подал(а) документи за някакви помощи, на които имате право, като Housing Benefit (за наематели с ниски доходи) и Council Tax Benefit. Ако ви се изплащат определени помощи, можете да си изплатите дълговете за наем, гориво, вода, такси, данъци и съдебни глоби, чрез удържане на малка сума от седмичните ви помощи (директно плащане). Свържете се с вашата местна социална служба за повече информация.
Сумата, след изплащане на разходите на приоритетните ви кредитори (наличен доход), трябва да бъде разпределена по всички останали кредитори (не приоритетни кредитори), а вие трябва да се уверите, че сте се отнесъл(отнесла) справедливо към всеки кредитор. Това означава, че на всеки кредитор трябва да бъде предложен процент от наличния доход въз основа на сумата, която им дължите. Това ще бъде неуредения баланс по сметката ви. Ако нямате текущи баланси, свържете се с вашия кредитор и попитайте за тях. Тези оферти се наричат pro rata.
Съберете всичките си не приоритетни дългове и използвайте следната формула, за да съставите всяка pro rata оферта:
За всеки дълг разделете индивидуалния на общия дълг и умножете по наличния си доход.
Мr X дължи пари на 3 различни лица. Тя дължи £100 на А, £150 на Ви £400 на С. Нейният общ дълг е £650, а нейния наличен доход е £20 на месец.
Кредитор А трябва да получи £100/£650 х £20 = £3.50
Кредитор В трябва да получи £150/£650 х £20 = £4.00
Кредитор С трябва да получи £400/£650 х £20 = £12.50
Тази система за това, което разумно можете да си позволите да изплатите, се приема от повечето кредитори.
Важно е да включите всички не приоритетни кредитори, независимо дали дължите нещо или не, в противен случай оставащите кредитори няма да приемат вашите оферти, тъй като няма да се отнесете към тях справедливо. Това е така, защото някои от плащанията ви ще съдържат лихва, докато тези, с които сте в дълг ще бъдат със замразена лихва ако намалите задлъжнялостта си. Освен това, може да установите, че уговорките по изплащането ви се провалят, защото не можете да си позволите всичките си вноски.
След като разработите бюджета си и офертите, които можете да направите, съставете финансово изявление, съдържащо вашия доход, разходи (използвайки заглавия, като жилищни и домакински разходи, разходи за гориво транспорт и т.н.) и сумата, с която ще изплащате дълговете си. Трябва да впишете и не приоритетните си кредитори, сумата, която дължите и вашите оферти (ако има такива).

Свързване с вашите кредитори
След като изчислите сумата, която можете да си позволите да платите, изпратете писмо до всеки не приоритетен кредитор и обяснете защо сте изостанал(а) с вноските си и изпратете копие от финансовото си изявление. Ако имате малко налични пари, можете да им отправите монетна оферта от £1.00 на месец. Ако не успеете да отправите някакви оферти до не приоритетните си кредитори, помолете ги да не приемат плащания от 3 до 6 месеца и ги уверете, че ще ги уведомите ако обстоятелствата около вас се променят. Кажете им, че ще се свържете с тях веднага щом ситуацията се промени и ще можете да възобновите вноските. Ако отправяте оферти, обяснете, че те са съставени на pro rata основа. Винаги искайте лихвата ви да бъде замразена, за да не може дълга ви да се увеличава. Ако имате кредитна, дебитна или спестовна карта, върнете ги срязани на парчета и в същото време информирайте кредитора си за това, което сте направил(а).
Започнете да правите вноски колкото си може по-скоро след приемането на офертата ви и се уверете, че ще уведомите кредиторите си за евентуална промяна на обстоятелствата, при която ще можете да увеличите или намалите сумата на вноските си. Ако офертата ви се отхвърли, помолете кредиторите за повторно разглеждане и ги уведомете ако останалите ви кредитори са приели офертите ви.
Не се оставяйте да бъдете убеден(а) от кредиторите си да увеличите сумата на вноската, която сте им предложил(а), защото, по този начин ще дадете предимство на някои за сметка на останалите кредитори. Ако имате затруднения с приемането на офертите ви, трябва да се свържете с вашия местен САВ.

Ревюта
Повечето не приоритетни кредитори ще приемат оферта само за определен срок от време, обикновено 3 или 6 месеца. При условие че сте правил(а) редовни вноски, те ще се свържат отново с вас в края на периода, за да разберат дали обстоятелствата около вас са се променили. Винаги трябва да отговаряте на писма с ревюта и може да се наложи да изпратите обновено финансово изявление. Проверете неизплатени баланс според писмата и изявленията, които получавате, за да се уверите, че не е прибавена лихва, а когато отговаряте, не забравяйте да помолите лихвата ви да продължи да бъде замразена.


Етикети:
Категория BG Лондон | 2017/07/18 последна редакция в 1:00 AM
Източник : | Снимка :
1117 Прегледа
Коментари Добави КоментарБГ Медия - Медия за Българите в Лондон

Подобни публикации


Живот и Работа в Лондон - Често задавани Въпроси

Актуална и полезна информация за Българите във Великобритания. Новини за Българите в Лондон. Списък с най-често задаваните въпроси за намиране на работа във Великобритания. Полезна информация при подготовка на документи за работа и престой във Великобритания.


Редакционният екип на Лондон ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от Лондон и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в Лондон ДНЕС заедно с кратък текст.

Можете да се абонирате за страниците ни във Facebook , Google, или да използвате нашия RSS фийд канал, за да четете винаги най-важните новини за Лондон, Великобритания и света.


Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Спонсорирани връзки